(08) 38 11 66 29
Bạn đang xem trang Báo giá
Trân trọng cám ơn Quý khách thực hiện yêu cầu báo giá. Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu dưới đây.
THÔNG TIN YÊU CẦU BÁO GIÁ

Báo giá số: 9-0015 Ngày thực hiện: 14/06/2024

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Quý khách:
Địa chỉ:
Tel / Fax:
Website:
Người phụ trách (Attn):
Chức danh:
Tel:
Email*:
NỘI DUNG YÊU CẦU
Nhóm hàng:
Hình ảnh sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Tên sản phẩm:
Kích thước:
Thiết kế: Day & Night thiết kế      Thiết kế có sẵn
Mô tả sản phẩm:
Bao bì:
Số lượng:
Thuế: không
Ngày Day & Night trình mẫu:
Ngày giao hàng:
Địa điểm giao hàng:
Ghi chú: